Bericht rondom afspraken met gemeente en HC Mierlo

Beste leden van MTV,

Het bestuur van MTV is oriënterende gesprekken met de gemeente aangegaan over de mogelijkheid van een onderzoek naar een eventuele verplaatsing van MTV naar het gebied ten zuiden van HC Mierlo. Vorige week heeft de gemeente een oriënterend gesprek gehad met het bestuur van HC Mierlo om te informeren hoe zij hier tegenover zouden staan. Het bestuur van HC Mierlo heeft aangegeven open te staan voor een oriënterend overleg met het bestuur van MTV, maar vindt het wel van belang dat er voldoende rekening wordt gehouden met de reeds lopende gesprekken met de gemeente over een nieuw clubhuis. Afgelopen dinsdag heeft het eerste oriënterende overleg tussen de besturen van MTV en HC Mierlo plaatsgevonden. Om die reden heeft het bestuur van zowel MTV als HC Mierlo besloten om haar leden via deze mail te informeren over dit op te starten initiatief.

Wij hopen eenieder voorlopig voldoende te hebben geinformeerd. Mochten er vragen zijn rondom deze communicatie, dan vragen we jullie deze te richten aan de speciale mailbox: parkonderzoek@mierlosetv.nl.

Met vriendelijke groeten, namens de commissie,

Frank Verduin

Bestuurslid MTV & Penningmeester Stichting Beheer Sportpark MTV

MTV nieuws overzicht