Voorjaarscompetitie 2021

Via deze weg willen jullie informeren over de laatste stand van zaken in relatie tot de voorjaarscompetitie 2021. De KNLTB heeft deze week besloten deze voorjaarscompetitie voorlopig uit te stellen tot begin Mei.

 

Dit besluit is genomen na het overwegen van diverse scenario’s waarbij de eindconclusie is dat het veilig en verantwoord sporten binnen de huidige maatregelen niet mogelijk is.
De intentie van de KNLTB is om in Mei toch een volledige competitie te spelen mits de dan geldende maatregelen het toelaten uiteraard. Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie zal de KNTLB hierover een definitief besluit nemen. Mocht een start per begin Mei niet mogelijk zijn dan zijn er nog andere scenario’s die de KNLTB in overweging neemt om toch wedstrijdtennis aan te bieden. Meer hierover is te vinden op de KNLTB‐site.

Al met al blijft het afwachten welke mogelijkheden er geboden kunnen worden. Vele leden kijken uit naar de wedstrijden, het teamgevoel en de gezelligheid en er hebben zich al 48 teams aangemeld. We hopen dan ook dat er daadwerkelijk gestart kan worden met de competitie op korte termijn. Dus als TC kunnen we alleen maar zeggen: blijf lekker tennissen en trainen om straks topfit en met verfijnde techniek de tennisarena’s in de regio te betreden en onze club te kunnen vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groet,
De Technische Commissie

Bruikbare bronnen:
- Publicatie KNLTB: https://www.knltb.nl/nieuws/2021/02/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-naar-begin-mei/ 
- Veelgestelde vragen: https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/ 

MTV nieuws Overzicht