Sluitingstijd clubhuis

MTV heeft vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo een vergunning om ons clubhuis te openen tijdens tennisactiviteiten.
Het uitgangspunt is daarbij dat bij het samenzijn in en rond het clubhuis geen overlast voor omwonenden wordt veroorzaakt.
De regels zijn hierbij dat het clubhuis maximaal tot middernacht open mag zijn. Om overlast van de baanverlichting te voorkomen mag deze tot maximaal elf uur aan blijven.

Nu is het zo dat er regelmatig door omwonenden bij de gemeente wordt aangegeven dat MTV zich niet goed aan deze regels houdt. Dit heeft mogelijk grote gevolgen, waar de gemeente het bestuur van MTV op gewezen heeft.
Er zijn namelijk evenementen waarbij wij buiten deze sluitingstijden nog met tennis-activiteiten bezig zijn. Denk hierbij aan competitie, toernooien en dergelijke.

 

Met de gemeente zijn wij overeengekomen dat wij voor maximaal vijf evenementen een ontheffing kunnen krijgen van de sluitingstijd, waarbij wij één uur extra open mogen zijn, mits gekoppeld aan tennisactiviteiten, en alleen wanneer wij de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken.

Om aan de competitie te kunnen deelnemen en om onze toernooien te kunnen organiseren hebben we deze ontheffing absoluut nodig. Dit betekent dat we de overlast voor omwonenden en andere belanghebbenden tot het minimum MOETEN terugbrengen.
Alleen als we tijdens normale dagen ons houden aan de sluitingstijden en de overlast voor omwonenden minimaliseren maken wij kans op ontheffing.

Dit betekent dat wij vanaf vandaag:
- Strikt om middernacht gesloten zijn. Hiervoor geldt geen enkele uitzondering.
    - Dit wordt vanaf nu actief gecontroleerd door onder andere de toegangssystemen en de camerabewaking.
- Overlast wordt geminimaliseerd
    - Muziek niet te hard, zeker niet wanneer terrasdeuren open staan. Het is niet de bedoeling dat de muziek van binnen op baan 2 en 3 hoorbaar is.
    - Bij vertrek bij de fietsenstalling geen luidruchtige gesprekken. Je staat daar praktisch in de achtertuin van onze buren.
    - Geen luidruchtige gesprekken op het terras. Geluid draagt erg ver over een open oppervlakte als onze tennisbanen.
     - Baanverlichting uit zodra er niet meer wordt gespeeld op de betreffende baan. Uiterlijk om 23:00 moet alle baanverlichting uitgeschakeld worden.

Alleen wanneer wij ons met zijn allen aan deze regels houden, kunnen wij rekenen op de ontheffingen die we voor onze evenementen nodig hebben.
We rekenen dan ook op ieders medewerking. En nogmaals: er zijn GEEN uitzonderingen toegestaan. Om middernacht dient het clubhuis verlaten te zijn.

Dit bericht is geplaatst namens de besturen van Stichting Beheer Sportpark MTV en Mierlose Tennisvereniging.
MTV hecht eraan duidelijk te maken dat dit bericht door het bestuur wordt geclassificeerd als "Belangrijk bericht voor alle leden".
Zie voor het aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangepaste privacy-statement van MTV de website van MTV: https://www.mierlosetv.nl/index.php?page=Privacy&sid=1

reacties op dit bericht: facilitairezaken@mierlosetv.nl

MTV nieuws overzicht