Training

Wij bieden al onze leden, ongeacht leeftijd of niveau de mogelijkheid op het afnemen van training.

We bieden hiervoor verschillende soorten training aan voor zowel jeugd (tenniskids en junioren) als volwassenen (senioren).

Deze trainingen worden verzorgd door onze enthousiaste en gecertificeerde trainers.

Lidmaatschap van MTV is een voorwaarde voor het afnemen van training.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden training hieronder.

Heb je een algemene vraag over training bij MTV of wil je een proefles aanvragen, stuur dan een mailtje naar tennisopleidinglilianhunting@gmail.com

(Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden bij het melden van een afmelding voor een training, bijvoorbeeld in verband met ziekte of een andere verplichting).

 

Algemene voorwaarden training 

 

•            Lidmaatschap van de Mierlose tennisvereniging is een voorwaarde voor het afnemen van training. Aan deze voorwaarde dient voldaan te worden gedurende het gehele afgenomen trainingsseizoen.

•            De indeling en of alle inschrijvingen gehonoreerd kunnen worden, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen, de beschikbaarheid van de trainers en de baancapaciteit. Bij de indeling zal worden uitgegaan van de volgorde van inschrijving.

•            Tennis Opleiding Lilian Hunting informeert u wanneer de training begint en hoe laat. Verder zal in de week voorafgaand aan de start van de training de indeling worden gepubliceerd op www.mierlosetv.nl. Om de indeling van de trainingsgroepen zo goed mogelijk te kunnen maken, vragen wij u het inschrijf/machtigingsformulier voor sluitingsdatum (zie info bij desbetreffende training) in te leveren.

•            Bij de inschrijvingen delen we in waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met leeftijd, speelsterkte en voorkeuren.

•            Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

•            De trainingsgelden worden voor junioren in 9 termijnen per seizoen automatisch geïncasseerd. Daarvoor dient elke deelnemer tegelijk met de inschrijving een machtiging in te leveren. Zie hiervoor het inschrijf-/machtigingsformulier.

•            Na inschrijving en latere terugtrekking al of niet vanwege een blessure is men toch tot volledige betaling verplicht.

•            Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer wordt de les door een andere trainer overgenomen. Mocht een vervangende trainer niet voorhanden zijn wordt de training ingehaald.

•            De training gaat altijd door. Bij weersomstandigheden waardoor de baan niet bespeelbaar is zal de trainer een alternatief programma verzorgen.

•            Voor vragen die direct met de training te maken hebben kunt u bij uw trainer terecht.

•            Tennis Opleiding Lilian Hunting is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

•            Tennis Opleiding Lilian Hunting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is vast gelegd in de Privacy Policy, deze is op te vragen bij Lilian Hunting.

 

•            De clubkampioenschappen maken deel uit van de trainingscyclus. Deze vinden plaats in juni. De trainers zijn dan aanwezig voor observatie en waar mogelijk tips. Observaties tijdens de clubkampioenschappen worden meegenomen en verwerkt in de trainingen. Let op: inschrijfgeld is inbegrepen, inschrijving (incl verhinderingen) nog zelf te voltooien via toernooi.nl, zodra de inschrijving geopend is.

Downloads: