Training

Wij bieden al onze leden, ongeacht leeftijd of niveau de mogelijkheid op het afnemen van training.

We bieden hiervoor verschillende soorten training aan voor zowel jeugd (junioren) als volwassenen (senioren). Deze trainingen worden verzorgd door onze enthousiaste en gecertificeerde trainers.

Lidmaatschap van MTV is een voorwaarde voor het afnemen van training.

Zie ook onze algemene voorwaarden training hieronder.

Heb je een algemene vraag over training bij MTV of wil je een proefles aanvragen, stuur dan een mailtje naar: training@mierlosetv.nl

(Dit mailadres kan ook gebruikt worden bij het melden van een afmelding voor een training, bijvoorbeeld in verband met ziekte of een andere verplichting.)

Incasso data training

De trainingsbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in mei, na bekendmaking van de resultaten op de algemene ledenvergadering in april van elk jaar. De trainingsbijdrage is per soort training anders en is vermeld bij de informatie over elke betreffende soort training die we aanbieden.

Voor de jaartraining van alle junioren worden de incasso’s in negen maandelijkse termijnen uitgevoerd. De incasso vindt elke maand op de 28e van oktober tot en met juni plaats.
Dit geldt voor alle tenniskids, tenniskids talents, junioren, clubselectie en topselectie trainende leden.

Voor de seizoenstraining van de senioren worden de incasso's in vier maandelijkse termijnen uitgevoerd.
Voor het najaarsseizoen vindt de incasso elke maand op de 28e van oktober tot en met januari plaats.
Voor het voorjaarsseizoen vindt de incasso elke maand op de 28e van maart tot en met juni plaats.

Algemene voorwaarden training

 • Lidmaatschap van de Mierlose tennisvereniging is een voorwaarde voor het afnemen van training. Aan deze voorwaarde dient voldaan te worden gedurende het gehele afgenomen trainingsseizoen.
 • De indeling en of alle inschrijvingen gehonoreerd kunnen worden, is afhankelijk van het aantal inschrijvingen, de beschikbaarheid van de trainers en de baancapaciteit. Bij de indeling zal worden uitgegaan van de volgorde van inschrijving.
 • De trainer zelf informeert u wanneer de training begint en hoe laat. Verder zal in de week voorafgaand aan de start van de training de indeling worden gepubliceerd op www.mierlosetv.nl. Om de indeling van de trainingsgroepen zo goed mogelijk te kunnen maken, vragen wij uw inschrijving voor sluitingsdatum (zie info bij desbetreffende training) in orde te maken.
 • Bij individuele inschrijvingen delen we in waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met leeftijd, speelsterkte en voorkeur van groepsgrootte. Of dit daadwerkelijk lukt, is natuurlijk afhankelijk van de andere inschrijvingen.
 • In het geval van papieren inschrijvingen kunnen deze alleen in behandeling genomen worden indien deze volledig ingevuld en ondertekend zijn.
 • De trainingsgelden worden voor junioren in 5 termijnen (bij jaartraining) en voor senioren in 2 termijnen per seizoen (voorjaar / najaar) automatisch geïncasseerd. De machtiging hiervoor is onderdeel van de algemene voorwaarden van uw lidmaatschap.
 • Na inschrijving en latere terugtrekking al of niet vanwege een blessure is men toch tot volledige betaling verplicht. Voor senioren geldt dat men zelf eventueel een vervanger kan zoeken.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer wordt de les door een andere trainer overgenomen. Mocht een vervangende trainer niet voorhanden zijn wordt de training ingehaald.
 • Lessen die aangevangen zijn maar door de weersomstandigheden afgebroken moeten worden, worden niet ingehaald. De trainer beoordeelt of een training wel/geen doorgang kan vinden.
 • In principe gaan de lessen altijd door, ook bij regen! Voor junioren wordt bij zeer slecht weer een alternatief programma geboden, in de vorm van theorieles en/of conditietraining. Daarmee zijn dan ook alle 36 lessen per seizoen gegarandeerd. Voor senioren zijn 16 van de 18 lessen per seizoen gegarandeerd (uitval is alleen mogelijk in verband met niet bespeelbaar zijn van de banen op het tennispark van MTV).
 • Voor vragen die direct met de training te maken hebben kunt u natuurlijk bij uw trainer terecht.
 • De directie van MTV is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • De clubkampioenschappen maken deel uit van de trainingscyclus. Deze vinden plaats in juni. De trainers zijn dan aanwezig voor observatie en waar mogelijk tips. Observaties tijdens de clubkampioenschappen worden meegenomen en verwerkt in de trainingen. Let op: inschrijfgeld is inbegrepen, inschrijving (incl verhinderingen) nog zelf te voltooien via toernooi.nl, zodra de inschrijving geopend is.
 • Klachten over een training of een trainer kunnen via mail gestuurd worden naar training@mierlosetv.nl en worden in behandeling genomen door de technische commissie.