Vrienden van MTV!

MTV is een gezellige club en heeft enorm loyale leden en sponsors. Landelijk gezien daalt het aantal tennissers al jaren. Bij MTV hebben we daar in mindere mate ook de gevolgen van mogen ondervinden. Dit houdt in dat het budget van de club om leuke dingen te kunnen ondernemen en organiseren onder druk staat. Gelukkig hebben we trouwe sponsoren en zijn onze leden erg loyaal. Maar we willen toch ook graag de mogelijkheid bieden voor iedereen die MTV een warm hart toedraagt, lid of geen lid, om bij te dragen aan onze geweldige club.

 

 

Dat doen we met de introductie van het Vrienden van MTV programma. Dit is een donateursprogramma waarbij iedereen die dat wil een bijdrage kan leveren, die ten goede komt aan de begroting van MTV. Als je er prijs op stelt, wordt je naam op deze pagina weergegeven. Wil je anoniem bijdragen, dan kan dat natuurlijk ook.

Je bijdrage blijft natuurlijk vrijwillig, je bent vrij om elk jaar een donatie te doen, maar eenmalig kan natuurlijk ook. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het begint met het sturen van een mail aan vrienden@mierlosetv.nl waarbij je aangeeft voor dit jaar graag een donatie te willen doen. Om een en ander administratief ook zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we een speciaal formulier gemaakt. Hierop kun je aangeven of je eenmalig of terugkerend donateur wilt worden, een keuze maken uit de verschillende bedragen, of je vermeld wilt worden op de pagina, en nog wat administratieve gegevens. Heb je ons gemaild, dan sturen we je automatisch dit formulier toe, dat je zelf kunt invullen wanneer dat uitkomt.

Ben je donateur geworden? Dan ben je een echte vriend van MTV!

 

Bestuur Mierlose Tennisvereniging