Historie MTV

Op 16 maart 1972 is de Mierlose Tennis Vereniging opgericht, toen voor ca. 50 seniorleden en 10 juniorleden. Er werd gespeeld op één baan op Sportpark De Ark. Twee jaar later vond de verhuizing van de vereniging plaats naar het huidige park bij De Weyer waar de vereniging de beschikking kreeg over 5 banen. MTV beschikte toen over 235 seniorleden en 92 juniorleden.

In 1975 werd MTV lid van de KNLTB en werd voor de eerste keer meegedaan met de Landelijke en Districts Competitie met 6 teams. Een jaar later had de vereniging voor het eerst een wachtlijst. Inmiddels waren er 260 seniorleden en 160 juniorleden. Pas in 1979 kreeg de vereniging een heus clubhuis, tot dan toe waren er alleen maar kleedlokalen. Boven op deze lokalen werd het clubhuis gebouwd. Tevens werd in dit jaar het park uitgebreid met 3 banen zodat de vereniging over 8 banen beschikte. Na 7 jaar werd het clubhuis door de leden uitgebreid en voorzien van een balkon. In 1987 werden 4 banen verlicht zodat er ook ’s avonds getennist kon worden.

In 1990 werd gedacht over het aanbrengen van kunstgrasbanen. Ook werd er met de gemeente gepraat over een eventuele verhuizing van het park. Uiteindelijk werden de kunstgrasbanen twee jaar later aangelegd. Bij het 20-jarig bestaan van de vereniging, in 1992, werd aan de leden in potjes symbolisch het laatste gravel uitgereikt. Een jaar later werd het park uitgebreid met nog eens 3 banen, er konden 300 nieuwe leden aangenomen worden waarmee de wachtlijst verdween.

Op 19 augustus 1996 werd gestart met de bouw van het huidige clubhuis, dat in 1997 in gebruik werd genomen.

In 1995 werden de eerste gesprekken gevoerd over privatisering van park en clubhuis. Deze kwam per 1 januari 1996 tot stand. Vanaf dit moment bestaat er, naast een Mierlose Tennis Vereniging die verantwoordelijk is voor de tennisactiviteiten op het park ook een Stichting Beheer Sportpark MTV die alle zaken in en rondom het clubhuis en het park voor haar rekening neemt. Beide instanties kennen ieder hun eigen bestuur met hun eigen bevoegdheden. Een en ander is statutair vastgelegd.