Algemene voorwaarden

·        Het lidmaatschap en de contributieperiode lopen van 1 januari tot en met 31 december.
·        De contributietarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
·        De contributie zal jaarlijks in februari middels een automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Als je in de loop van een kalenderjaar lid wordt, zal de contributie naar rato berekend worden. De contributie wordt in dat geval geïncasseerd per de eerstvolgende maand.
·         Opzegging dient schriftelijk of per mail vóór 1 januari ingediend te worden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@mierlosetv.nl) of via het opzegformulier op de website.
·        Het KNLTB reglement bepaalt dat als je in de loop van het kalenderjaar de grensleeftijd van een categorie bereikt, je het hele jaar wordt ingedeeld in deze nieuwe categorie (dus in het jaar dat je 18 wordt, ben je seniorlid).

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot bardienst

·        Als je in de leeftijdscategorie 18 t/m 71 jaar valt, ben je verplicht 2x per jaar bardienst te draaien (2 credits).
·        De peildatum voor indeling in een leeftijdscategorie is 1 januari.
·        Er geldt een uitzondering op deze regel voor leden die zich op een andere manier inzetten voor de vereniging, zoals deelname aan een commissie (hiervoor kan dan ook een credit verdiend worden).
·        Je kan je eigen bardiensten plannen. Je krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail om dit te doen. Doe je dit niet, word je automatisch gepland.