Versoepeling regels afhangen
MTV nieuws

Beste MTV leden,

Afgelopen weken is er veel gebeurd rondom het tennispark en het spelen van tennis.
We moeten ons aan veel regels en richtlijnen houden die ons vanuit de overheid worden opgelegd.

Lees meer
Nieuwe leden actie MTV
MTV nieuws

Je wil meer energie...
Je wil meer conditie...
Je wil werken aan je gezondheid...
Je wil nieuwe mensen leren kennen...

Lees meer
Nog meer goed nieuws!
MTV nieuws

Nog meer goed nieuws!

We mogen weer dubbelen! Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet gisteravond heeft de KNLTB besloten de richtlijnen voor tennis versneld te versoepelen. Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, mits de 1,5 meter regel wordt gehandhaafd. Dat betekent dat een speler soms een bal moet laten gaan. We roepen iedereen op om nog steeds je verantwoordelijkheid te nemen, zodat wij stap voor stap weer terug naar “normaal” kunnen. 

Lees meer
Protocol opening sportpark tot 1 juni
MTV nieuws

Beste MTV’ers,

 

GOED NIEUWS ! Er mag weer getennist worden. Een lang verwachte uitspraak vanuit Den Haag waar we allemaal als fanatieke tennissers op zaten te wachten. Desalniettemin hopen wij ook dat iedereen nog steeds in goede gezondheid verkeert en onze geliefde sport weer kan gaan uitoefenen.

 

Afgelopen week is het bestuur in samenwerking met de stichting van MTV druk bezig geweest om de richtlijnen vanuit de overheid en de KNLTB te bestuderen, om een goede duidelijke vertaalslag te maken naar onze club.

 

We moeten er met elkaar voor zorgen dat alles in goede banen blijft verlopen. Het doel hierbij is dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te tennissen en de situatie voor ons als vereniging beheersbaar blijft, zodat wij de veiligheid kunnen waarborgen.

 

In goed overleg met de stichting hebben we het volgende besloten:

 

·       Alle leden kunnen alleen digitaal afhangen en dus geen gebruik maken van het afhangsysteem in de gang.

 

·       Het is verplicht om een baan online te reserveren alvorens je gaat tennissen.

 

·       Je kunt maximaal 12 uur vooraf een baan reserveren.

 

·       Er mag tot 1 juni alleen maar singles gespeeld worden.

 

·       Singelen kan tot 1 juni maximaal 1 uur in plaats van 30 minuten.

 

·       Je mag maximaal 1 x per dag online afhangen.

 

·       Je mag maximaal 3 x per week 1 uur tennissen.

 

·       Voor de trainende leden bij Tennis Opleiding Lilian Hunting vragen wij uit sociaal oogpunt of je op de avond dat je training hebt geen vrij uur meer gaat tennissen.

 

·       De dinsdagavond TOSS wordt tot nader bericht gecanceld.

 

·       De poort blijft vanaf nu voortaan dicht en is alleen te openen door leden van MTV binnen de openingstijden van het park.

 

Op www.mierlosetv.nl kun je inloggen om online een reservering te maken. Dit kun je vinden onder het kopje > Voor leden > Baan reserveren. De link hiervoor is: https://www.mierlosetv.nl/index.php?page=OnlineBaanReserveren&sid=12

 

Wij willen jullie graag met klem verzoeken om tennispasjes niet uit te lenen aan niet actieve/betalende personen. Wij hebben dit voor de corona crisis helaas toch een aantal keer geconstateerd en zullen in deze tijd ook genoodzaakt zijn om hierop in te grijpen. We kunnen via het registratiesysteem zien wie de poort heeft open gemaakt en zullen desbetreffende persoon er ook op aanspreken.

 

Wij verzoeken iedereen om direct het park te verlaten als je klaar bent met tennissen. Het terras is verwijderd, dus graag geen eigen meegenomen consumpties nuttigen op het muurtje of op een bankje van het park.

 

Durf elkaar ook aan te spreken als de regels niet worden nageleefd. Alleen zo kunnen we het park open houden voor al onze leden. 

 

Afgelopen weken hebben de voorzitters van zowel de clubkampioenschappen en de MTV Open ons officieel te kennen gegeven beide toernooien af te moeten gelasten in verband met de huidige regelgeving rondom COVID-19. 

 

Wij begrijpen dat we veel van onze leden vragen, maar wij zijn er ook van overtuigd dat iedereen er begrip voor heeft en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt in deze rare periode.

 

 

Met sportieve groeten,

 

Bestuur Mierlose Tennisvereniging

Bestuur Stichting Beheer Sportpark MTV

Tennisopleiding Lilian Hunting

 

 

 

 

 

 

Lees meer
Bericht van bestuur - uitstel ALV tot 8 juli 2020
MTV nieuws

 

Beste leden van MTV

Zoals we allemaal weten brengt de situatie rondom COVID19 met zich mee dat wij gebonden zijn aan door de overheid opgelegde maatregelen. Vanwege de recente verlenging van de maatregelen heeft het bestuur van MTV gisteren een digitaal samenzijn gehad. Op de agenda de volgende punten:

·         Situatie rondom Algemene Ledenvergadering

·         Situatie met betrekking tot financiële situatie als gevolg van de overheidsmaatregelen

·         Samenkomst met nieuwe bestuursleden.

In dit bericht brengen wij u op de hoogte van de genomen bestuursbesluiten. In deze bijzondere situatie waarin we niet op een fysieke manier kunnen vergaderen, hebben we geen andere mogelijkheid die ons statutair is toegestaan dan het vaststellen van een bestuursbesluit, dat dan ook langs deze weg wordt voorgelegd aan de leden. Op elk bestuursbesluit kan bezwaar worden aangetekend. Een bezwaar dient binnen zeven dagen per email te worden ingediend via bestuur@mierlosetv.nl onder vermelding van het besluitnummer.

Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft moeten besluiten de ALV te verplaatsen als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen. De originele datum van 15 april 2020 is binnen de periode waarin we geen samenkomsten en evenementen mogen organiseren. Derhalve heeft het bestuur besloten om de ALV integraal te verplaatsen naar woensdag 8 juli 2020, aanvang 20:00 en te houden in het MTV clubhuis. Verenigingen zijn verplicht om binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering te houden, om verantwoording af te leggen en décharge te vragen aan de vergadering omtrent het gevoerde beleid van het voorliggende jaar. Echter, gezien deze bijzondere situatie heeft het bestuur besloten deze periode iets te verlengen om het mogelijk te maken voor iedereen om deze vergadering bij te kunnen wonen. Alle leden van 18 jaar en ouder worden tevoren net als anders uitgenodigd voor de ALV, en bij die uitnodiging wordt de agenda van de te houden ALV ook bijgevoegd.

Besluit 1: De ALV wordt verplaatst naar 8 juli 2020.

 

Financiële situatie

Zoals je hoogstwaarschijnlijk niet is ontgaan hebben we vanwege het COVID-19 virus te maken met een verplichte parksluiting. Dat heeft als gevolg dat er helaas niet getennist kan worden. Het bestuur heeft enkele opmerkingen gekregen met betrekking tot de contributie. Het bestuur heeft hierover vergaderd en heeft daarnaast kennis genomen van de officiële standpunten vanuit de KNLTB. Het bestuur heeft besloten conform de KNLTB standpunten te acteren. De contributie die wordt betaald heeft betrekking op het lidmaatschap van de vereniging, en dit lidmaatschap loopt gewoon door ondanks de verplichte parksluiting. Zoals je hopelijk kunt begrijpen loopt voor de vereniging een groot deel van de kosten gewoon door. We doen daarom dus een beroep op jullie solidariteit en steun richting MTV. De vereniging gaat als gevolg van de nu genomen maatregelen van de overheid niet over tot het terugbetalen van (een deel van) de contributie.

Besluit 2: De vereniging gaat niet over tot (deel)restitutie

Samenkomst nieuwe bestuursleden

Ten tijde van de nieuwjaarsreceptie heeft voorzitter Rudi Verzuu zijn rol in het bestuur ter beschikking gesteld, en aangegeven dat het bestuur zoekt naar een nieuwe voorzitter. Als gevolg daarvan is er een initiatief ontstaan bij een aantal jonge enthousiaste mensen met een lang verleden bij MTV. Deze groep heeft het voorstel gedaan om gesteund door een klankbordgroep van enkele oud-bestuursleden met een verse start het stokje van het huidige bestuur over te nemen. De voltallige groep inclusief klankbordgroep was aanwezig tijdens de vergadering van gisteren. Het plan van de nieuwe groep is ontvangen in het bestuur en het bestuur heeft aan het einde van de vergadering besloten het initiatief van de nieuwe groep te ondersteunen. Het huidige bestuur zorgt voor een warme overdracht, waaraan een periode van twee weken is gekoppeld (en waar nodig kan ook na deze periode om informatie worden gevraagd).

Het voorgestelde nieuwe bestuur:

·         Voorzitter: Roy Kerkhof (aftredend: Rudi Verzuu)

·         Secretaris: Niels van Vlerken (aftredend: José van Berkel)

·         Penningmeester: Chris Bastiaans (aftredend: Esther Seijkens)

·         Lid: Joost Peters Rit (aftredend: Frank Verduin)

·         Remko Kusters blijft in het bestuur in zijn huidige rol.

De klankbordgroep:

·         Michel Pieters Graafland

·         Pierre Heesakkers

·         Leo van den Dungen

Normaal gesproken zou dit voorstel op de ALV worden voorgelegd aan de leden ter instemming. Het bestuur van MTV heeft gezien de lengte van de periode tot aan het kunnen organiseren van de ALV besloten dat het nieuwe bestuur per direct de plaats in kan nemen van het huidige bestuur. De huidige bestuursleden treden per direct af. Formeel wordt het nieuwe bestuur een interim bestuur, tot aan de ALV, waarin de wijziging ter stemming wordt voorgelegd. Mocht de ALV op dat moment besluiten dat de wijziging niet wordt ondersteund, treedt het nieuwe bestuur per datum ALV direct af. Overigens is afgesproken dat het nieuwe bestuur als gevolg van de warme overdracht die zij krijgen ook in staat zijn om de verantwoording over het gevoerde beleid van 2019 te presenteren.

Besluit 3: Vier leden van het bestuur treden per direct af om plaats te maken voor vier nieuwe leden. Er is sprake van een warme overdracht. Het nieuwe bestuur wordt formeel geïnstalleerd door goedkeuring van de ALV na stemming conform statuten. Het nieuwe bestuur wordt ondersteund waar nodig door de opgerichte klankbordgroep.

 

Wij als grotendeels aftredend bestuur wensen alle leden toe dat zij in deze periode en daarna in gezondheid zo snel mogelijk weer gebruik kunnen maken van het tennispark. Verder wensen wij de nieuwe bestuursleden alle wijsheid en succes toe bij het leiden van de vereniging.

Rudi – José – Esther – Frank - Remko

Lees meer
Update 31-03-2020: MTV sportpark gesloten
MTV nieuws

Beste leden en overige geïnteresseerden,

Naar aanleiding van de zojuist door de overheid aangekondigde maatregelen is het sportpark van MTV vanaf zondag 15 maart 18:00 in ieder geval tot en met 28 april as GESLOTEN. De poort en de deur zijn vanaf 18:00 gesloten en zullen ook met gebruik van de ledenpas niet opengaan.

Training kan dan ook geen doorgang vinden. Hierbij ook een bericht van Tennisopleiding Lilian Hunting:

 

Helaas zijn we genoodzaakt om alle tennislessen af te gelasten in verband met de nieuwe maatregelen vanuit de overheid.

De lessen gaan in ieder geval tot en met 28 april NIET door.

Zodra we weer aan de slag kunnen ontvangen jullie hierover bericht.

Zijn er nog vragen over de tennislessen neem contact op via tennisopleidinglilianhunting@gmail.com

Wij vinden het natuurlijk erg vervelend voor iedereen dat deze maatregelen zijn getroffen. Echter hopen we van harte dat deze stringente maatregelen daadwerkelijk het beoogde effect hebben zodat deze situatie zo snel als mogelijk weer kan worden afgesloten.

Bij vragen omtrent de specifieke maatregelen vragen we iedereen dan ook de websites van RIVM (hier), NOC/NSF (hier) en KNLTB (hier) in de gaten te houden. Is er een MTV specifieke vraag waarvan je het antwoord niet kan vinden op de sites van de overheid, dan kun je ons bereiken via bestuur@mierlosetv.nl.

Bedankt voor ieders aandacht en laten we met zijn allen vooral rustig blijven en afwachten tot de overheid met nieuwe berichten komt.

Bestuur MTV 

 

 

Lees meer

Agenda

07
jul

Mix-toss / Instuif

20:00 – 22:00
14
jul

Mix-toss / Instuif

20:00 – 22:00
21
jul

Mix-toss / Instuif

20:00 – 22:00
28
jul

Mix-toss / Instuif

20:00 – 22:00
Meer agenda

Over MTV

MTV is een actieve, gezellige vereniging met ongeveer 750 leden van jong tot oud. Bij MTV is er voor iedereen plek en uitdaging. Er wordt veel georganiseerd voor alle leeftijden en niveaus.  We hebben ook een gezellig clubhuis in eigen beheer.  Je bent van harte welkom om ook lid te worden!

Meer over de club

Nu.nl Tennis

Grand Slam-winnares Osaka bestbetaalde vrouwelijke sporter ter wereld
Naomi Osaka mag zich volgens het Amerikaanse zakentijdschrift <em>Forbes</em> de bestbetaalde vrouwelijke sporter ter wereld noemen. De tweevoudig Grand Slam-winnares lost Serena Williams af als nummer één van de lijst.
Georgische tennisser Basilashvili opgepakt na vermeend slaan van ex-vrouw
De Georgische tennisser Nikoloz Basilashvili is deze week in zijn woonplaats Tbilisi gearresteerd op verdenking van het plegen van huiselijk geweld. Zijn ex-vrouw Neka Dorokashvili claimt dat de nummer 27 van de wereldranglijst haar heeft geslagen.
Clijsters wil comeback voortzetten: 'Ik heb het zeker nog niet opgegeven'
De comeback van Kim Clijsters is door de coronacrisis vooralsnog beperkt gebleven tot twee wedstrijden, maar ze weigert de handdoek nu al in de ring te gooien. De 36-jarige Belgische blijft erin geloven dat ze kan terugkeren in de tennistop.
Djokovic organiseert alternatief tennistoernooi in Balkanlanden
Novak Djokovic is niet van plan om nog maanden te wachten op het spelen van een toernooi. De Servische nummer één van de wereld organiseert volgende maand zelf een evenement in de Balkanlanden dat geldt als alternatief tijdens de coronacrisis.
Australische tennislegende Ashley Cooper (83) overleden
De Australische tennislegende Ashley Cooper is vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden. De viervoudig Grand Slam-winnaar in het amateurtijdperk was al geruime tijd ziek.
Voorzitter ATP houdt hoop dat tennisseizoen dit jaar nog hervat kan worden
Voorzitter Andrea Gaudenzi van tennisbond ATP blijft erin geloven dat er dit jaar nog toernooien gespeeld kunnen worden. Door de coronacrisis ligt het seizoen al maanden stil en meerdere toptennissers houden er rekening mee dat ze pas in 2021 weer in actie kunnen komen.
WTA en ATP verlengen tennisloze periode tot en met 31 juli
De WTA en de ATP hebben vrijdag gezamenlijk besloten om de periode zonder toernooien te verlengen tot en met 31 juli. De vrouwen- en mannenbond hopen nog steeds dat er dit jaar getennist kan worden.
Djokovic is ervan overtuigd dat hij Grand Slam-record kan verbeteren
Novak Djokovic is ervan overtuigd dat hij de tennisser met de meest gewonnen Grand Slam-toernooien kan worden én het langst de eerste plek op de wereldranglijst kan bezetten. De Serviër ziet nog veel perspectief.
Meer van Nu.nl Tennis