Privacy

Privacyverklaring Mierlose Tennisvereniging MTV
25 mei 2018, versie 1.1

MTV en privacy
De Mierlose Tennisvereniging (MTV) gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van je heeft omdat je bij onze vereniging lid bent. Om duidelijkheid te geven over wat MTV doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld.
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, strengere regels op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle verenigingen en daarmee dus ook voor MTV. 

Waarvoor gebruikt MTV jouw gegevens?MTV gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a) Het aanmelden als lid van de overkoepelende tennisbond KNLTB. De KNLTB heeft derhalve tevens beschikking over jouw NAW-gegevens. Het privacystatement van de KNLTB vind je hier (https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/).
b) Het berekenen, vastleggen en innen van contributie en bardienstgelden (indien van toepassing).
c) Vastleggen en analyseren van statistische gegevens zoals ledenverloop, deelname aan competitie, evenementen en inzet bardienst, maar alleen voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Welke gegevens heeft MTV van jou?Wij hebben de volgende gegevens van jou:
- Initialen, voornaam en achternaam, woonadres, emailadres, geslacht en geboortedatum
- Financiële gegevens ten behoeve van betaling lidmaatschap en bardienstgelden (indien van toepassing)
- Het KNLTB lidmaatschapsnummer en speelsterkte
- Lidmaatschapsgegevens zoals start- en einddatum lidmaatschap

Wat doen we met je gegevens en wat niet?

Wel- We maken bij MTV gebruik van een ledenadministratiesysteem van AllUnited. Het privacystatement van AllUnited vind je hier (https://www.allunited.nl/avg/).
- De ledengegevens hierin worden onderhouden door de ledenadministratie van MTV.
- Dit systeem wordt ook gebruikt voor de website en de Clubapp. Je kan zelf ook via de website inloggen en je eigen gegevens bewerken, als ook je privacy instellingen.
- Via dit systeem verzorgen we ook inschrijvingen voor activiteiten, zoals de competitie. Deze inschrijvingen worden onderhouden door de competitiecoördinatoren (junioren/senioren en de tenniskids coördinatoren).
- Via dit systeem kunnen ook nieuwsbrieven verstuurd worden. Je kan zelf aangeven, via je privacy instellingen op de website (na inloggen) of je dergelijke nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Niet- Wij verstrekken geen gegevens aan derde partijen, buiten de eigen vereniging en de overkoepelende tennisbond KNLTB.
- Wij plaatsen geen ledengegevens op de publiek toegankelijke delen van de website en de Clubapp. Het login gedeelte van de website maakt gebruik van cookies.
- MTV kent op haar website een ‘Mijn omgeving’. Wij delen de hierin opgeslagen gegevens niet met andere partijen buiten zoals wettelijk verplicht met politie/justitie.
- Wij verkopen je gegevens niet.
- Wij leggen geen gezondheidsgegevens vast.
- MTV maakt voor haar werkzaamheden geen gebruik van derden.

Beveiliging van digitale gegevens- Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving van de software die door MTV wordt gebruikt. De data van deze software staat in de cloud. De volledige gegevens zijn hier alleen zichtbaar voor de ledenadministratie en verantwoordelijk bestuursleden.
- MTV maakt voor communicatie gebruik van e-mailadressen met de toevoeging @mierlosetv.nl.

Rechten- Wijzigingen in persoonsgegevens worden door MTV doorgegeven aan de KNLTB.
- Wil je weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd neem dan contact op met de ledenadministratie van MTV of log in in de beveiligde MijnMTV omgeving. Mochten de gegevens onjuist zijn dan kunnen je deze zelf aanpassen in Mijn MTV. Mocht je daar niet uitkomen, neem dan contact op met de ledenadministratie.
- Mocht je je gegevens volledig willen verwijderen, dan kan dat alleen als je geen lid meer bent van MTV, onder andere vanwege de contributieverplichting.

Communicatie per e-mail- MTV gebruikt het door jou aangegeven e-mailadres als primaire vorm van communicatie.
- Er wordt door MTV gebruik gemaakt van e-mail voor communicatie over:
   - Evenementen (maximaal 2 berichten per evenement), zoals inschrijving competitie etc.
   - Financiën (facturen, eventuele aanmaningen en dergelijke berichten)
   - Aankondigingen, zoals de ALV en overige belangrijke informatie die voor leden relevant is, dit ter beoordeling van het bestuur van MTV
- MTV zal de e-mail communicatie tot een minimum beperken.