Rookbeleid bij MTV

In oktober 2019 hebben de gezamenlijke besturen van Mierlose Tennisvereniging MTV en Stichting Beheer Sportpark MTV een besluit genomen met betrekking tot het rookbeleid op het sportpark MTV.

Aanleiding hiervan is naast de vele opmerkingen die aan de diverse bestuurders persoonlijk gericht zijn geweest, en het feit dat er nooit eerder een beleid over was vastgelegd, ook het installeren van terrasverwarming. De terrasverwarming aan de linkerzijde van het terras (vanaf het park gezien) zal eind oktober worden opgeleverd.

In bijgevoegd document is het rookbeleid vastgelegd. Dit is geldig tot nader order. We doen er alles aan om voor iedereen duidelijk te maken waar nog wel gerookt mag worden. Wij gaan er dan ook van uit dat dit voor ieder duidelijk is en ook als zodanig kan worden nageleefd, zodat er geen onnodige overlast zal worden veroorzaakt.

Wij danken iedereen voor de medewerking. Mochten er vragen of opmerkingen bestaan, dan ontvangen wij graag een bericht via bestuur@mierlosetv.nl .

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur MTV

Bestuur Stichting Beheer Sportpark MTV

 

 

Downloads: